Agenda
13-5  Vriendjes en vriendinnetjes training
14-5  Jongenstraining
4-6  Jongenstraining
24-6  Ouder-kind wedstrijden 24 juni 2024
Hele agenda
Inloggen
Lid
ww
Vergeten? Klik hier
Code aanvragen op
 
Lid worden
Klik hier om een proeflidmaatschap aan te vragen bij Hockey Club Boekel.
 
Contact
Bezoekadres
HC Boekel
Waterval 1
Boekel
(0492) 32 44 54
Postadres
Torenveld 8
5427 JJ
Boekel

KVK Nummer: 40218698
 
HC Boekel is een Respectpunt! 
Hockeyclub Boekel is aangesloten bij Respect.Boekel. Dit is een platform van Boekelse (sport)verenigingen en scholen (kindcentra en opvang), waarin respect het gezamenlijke thema is. Hoogste doel is om ervoor te zorgen dat iedereen erbij hoort: niemand wordt buitengesloten en kinderen met plezier, veiligheid, vertrouwen en verbinding naar school en vereniging gaan. 

Missie van Respect.Boekel; Samen, niemand buitengesloten!  
Ieder kind verdient een pedagogisch oplaadpunt, een plek waar het door volwassenen gezien en verstaan wordt. Scholen, verenigingen, ouders/verzorgers vormen samen een pedagogisch netwerk waardoor alle kinderen kunnen profiteren. Het gaat hierbij bovenal om mensenwerk en gedrag. 
De partijen binnen dit netwerk committeren zich aan het gedachtengoed wat uitgaat van het goede in elk kind en de rol van de volwassene. 

Partners die zich committeren aan Respect.Boekel spreken dezelfde taal, werken vanuit dezelfde pedagogische uitgangspunten en weten elkaar te vinden wanneer kinderen buitengesloten dreigen te worden. 

Uitgangspunten zijn hierbij:
1. Preventief (voorwaardelijk en geen antipestprogramma)
2.Structureel (borgen in rooster en visie/beleid)
3. Effectief (vaste evaluatiemomenten en PDCA, uitspreken/afspreken/aanspreken)

Twee maal per jaar start er een nieuw thema. Na de grote vakantie en na de kerstvakantie schenken we , gedurende twee boostweken, extra aandacht het thema. Dit thema is gekoppeld aan de volgende letter. Daarna komt het thema regelmatig terug. De volgende thema’s komen aan de orde:
R: Respect
E: Eerlijkheid
S: Samen
P: Positiviteit
E: Eigenheid
C: Communicatie
T: Talent
.: De . van ‘we zetten de puntjes op de i’

Afgeleide kernzinnen voor kinderen. 
R: Ik mag er zijn, Jij mag er zijn.
E: Eerlijk zijn, echt zijn en fouten maken mag – ‘foutenmakenmoed’ 
S: We zorgen er samen voor dat iedereen het fijn heeft, niemand wordt buitengesloten (relatie). Ik en jij, samen zijn we wij. 
P: We zien het positieve in iedereen 
E: Je mag zijn wie je bent, we zijn niet allemaal hetzelfde (autonomie) 
C: We communiceren op een open, vriendelijke en tactvolle manier met elkaar zonder dat je een ander kwetst 
T: Ieder heeft eigen talenten; herkennen, erkennen, waarderen (competentie) .
 . : Evaluatie

Vanuit HC Boekel zijn Willion Rijkers en Juul van Sleeuwen aangesloten bij Respect.Boekel.
Zij dragen er zorg voor dat de missie van het Respect. onder de aandacht wordt gebracht bij de coaches en trainers van HC Boekel. 

Concreet betekent dit voor de hockeyclub dat de commissie Respect in augustus en januari met coaches en trainers een activiteit bedenkt waarbij bovengenoemd thema aan de orde komt. 
Daarnaast werkt hockeyclub Boekel met blauwe kaarten. Dit zijn sportiviteit- & respectkaarten. Ieder jeugdteam geeft hun tegenstander na afloop van de wedstrijd een bedankje en een compliment. Ook staat er na iedere wedstrijd ranja klaar om, liefst samen met de tegenstander, de wedstrijd af te sluiten.


 
Handige links
Hoofdsponsoren
Sponsoren
Vandaag jarig
Loes van der Linden